Priser

Priser


Alle attester som ikke har aftalt pris med PLO afregnes med 1500 kr incl moms pr time

Andre priser

Sygemelding/ attest til arbejdsgiver 310/500 Kr

kørekortattest

500 Kr
Konsultation gruppe 2 sikrede patienter 300 Kr
Konsultation ikke sikrede 400 Kr